top of page

Yalın Yönetim

Ürün ve hizmet yaratma sürecini israflardan arındırıp sadeleştirerek, sunulan değeri mükemmelleştirmek yoluyla verimliliği artıran sistem ve teknikler bütünüdür.

Yalın düşüncede israf, bilinen anlamının ötesinde müşteri açısından bir değer oluşturmayan, müşterinin fazladan bedel ödemeyi kabul etmeyeceği her şeydir.

Yalın yönetim tekniklerini uygulayarak, süreçlerinizdeki katma değer yaratmayan işleri çıkararak verimliliğinizi artırabilirsiniz.

bottom of page