top of page

Akreditasyon (ISO 17025 / ISO 17020)

Akreditasyon, kuruluşların deney, kalibrasyon, muayene vb. alanlardaki hizmetlerinin güvenilirliğini ve yetkinliğini kanıtlayan bir kalite aracıdır.

Kuruluşların yetkinlik ve yeterlilik kriterleri, ISO 17025:2017 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar (test ve kalibrasyon hizmeti verenler için) ve ISO 17020:2012 Çeşitli Tiplerdeki Muayene Kuruluşlarının İşletimi İçin Şartlar (muayene hizmeti verenler için) standartlarında belirtilmiştir.

AcQualize, ilgili standartlar doğrultusunda;

  • Kuruluş alt yapınıza en uygun süreçlerin belirlenmesi,

  • Standardın gereklilikleri doğrultusunda dokümantasyonun oluşturulması,

  • Ekibinizin eğitimi,

  • Akreditasyon denetimine hazırlık,

  • Akreditasyon belgenizin alınması konularında sizlere etkin çözümler sunar.

bottom of page