top of page

Medikal Cihaz Yönetmeliği (MDR 2017/745)

Avrupa Birliği’nde üretilen veya AB’ye ihracatı yapılan tüm tıbbi cihazlar, bu yönetmelik gerekliliklerini yerine

getirmelidir. Yönetmelikte belirtilen uygunluk değerlendirme prosedürleri izlenerek ürün sınıfına göre

Onaylanmış Kuruluşlardan CE belgesi alınmalıdır.

AcQualize, uygunluk değerlendirme sürecinde aşağıda belirtilen tüm çalışmalarda sizlere destek olur.

  • Teknik dosyanızın hazırlanması,

  • Cihazınızın güvenlik ve performansını kanıtlayan testlerinizin belirlenmesi, test sonuçlarınızın yorumlanması,

  • Süreçlerinizin validasyonu ve validasyon raporlarınızın hazırlanması,

  • Risk analizlerinizin yapılması,

  • Klinik araştırma/değerlendirme süreçlerinizin oluşturulması,

  • Yönetmelikte belirtilen raporlamalarınızın (PMS, PMCF, PSUR, SSCP vb.) yapılması,

  • Kalite Yönetim Sisteminizin (ISO 13485) kurulması ve sürekliliğinin sağlanması,

  • MDR gereksinimlerinin yanı sıra Sağlık Bakanlığı gereksinimlerinin de karşılanması,

  • Onaylanmış Kuruluş denetimlerinizin başarıyla geçmesi.

iStock-957816498-1024x1024.jpg
bottom of page