top of page

Yetkinliğimizi keşfedin...

AcQualize, şirketinizin belgelendirme ve akreditasyon çalışmalarında, yeni ve karmaşık standartları süreçlerinize en uygun şekilde entegre etme deneyimine sahiptir.
FSC Chain Of Custody

FSC CoC, ham maddenin ormandan tüketiciye ulaşana kadar; işleme, dönüştürme, üretim ve dağıtım gibi tüm aşamaları kapsayan yönetim sistemidir.

CoC belgesi ile ürünlerinizin, tedarik zincirinin herhangi bir aşamasında belgeli olmayan orman ürünleri ile karışmayarak üretildiğini göstermiş olursunuz.

ISO 17020

TS EN ISO 17020 standardı, muayene hizmeti veren kuruluşların yeterliliğinin tanınması için sağlaması gereken şartları tanımlar. 

Ülkemizde, TÜRKAK tarafından yapılan denetimlerden sonra akreditasyon belgesi verilmektedir.

 

MDR 2017/745

Tıbbi cihaz tanımı içerisinde yer alan ürünler, MDR 2017/745 gerekliliklerini yerine getirerek ve Onaylı Kuruluşlar tarafından CE belgesi verilmesinin ardından piyasaya sunulmalıdır.

 

Bu kapsamda kalite yönetim sisteminizin kurulması, teknik dosyanızın oluşturulması, ürünlerinizle ilgili test ve validasyonların yapılmış olması gerekir. 

ISO 17025

TS EN ISO 17025 standardı, numune alma dahil, deney ve/veya kalibrasyon hizmeti veren laboratuvarların yeterliliğinin tanınması için sağlaması gereken genel şartları tanımlar. 

Ülkemizde, TÜRKAK tarafından yapılan denetimlerden sonra akreditasyon belgesi verilmektedir.

YALIN YÖNETİM

Ürün ve hizmet yaratma sürecini israflardan arındırıp sadeleştirerek, sunulan değeri mükemmelleştirmek yoluyla verimliliği artıran sistem ve teknikler bütünüdür.

Yalın düşüncede israf, bilinen anlamının ötesinde müşteri açısından bir değer oluşturmayan, müşterinin fazladan bedel ödemeyi kabul etmeyeceği her şeydir.

Yalın yönetim tekniklerini uygulayarak, süreçlerinizdeki katma değer yaratmayan işleri çıkararak verimliliğinizi artırabilirsiniz.

SÜREÇ İYİLEŞTİRME

Süreçlerinizden değer katmayan aktiviteleri çıkararak ve değer katanları düzenleyip, basitleştirerek iyileştirebilirsiniz.

İyileştirmeler; ölçülebilir, iş hedeflerinizle uyumlu ve sürdürülebilir olmalıdır.

 

bottom of page